بروزترین‌ها
ترسیم عمق رکود در بازار مسکن به روایت آمار/ فروش خانه 24.4 درصد کاهش یافت


تازه‌ترین گزارش‌ها از وضعیت معاملات مسکن در نیمه اول 1394، عمق رکود در بازار مسکن را به ترسیم می‌کشد؛ تا جایی که تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی در سطح کشور نسبت به دوره مشابه سال گذشته 24.4 درصد کاهش داشته است.


بروزترین : گزارش مرکز آمار وضعیت قیمت مسکن در نقطه شهری کشور در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌هاي معاملات ملکی در سطح کل کشور یک میلیون و 475 تومان بوده که نسبت به دوره قبل 1.2 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد معاملات فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل 15.1 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 24.4 درصد کاهش داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی در میان استان‌هاي کشور حاکی از آن است که بیشترین آن 3 میلیون و 483 هزار تومان در استان تهران و کمترین آن، 182 هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. به گزارش خبرآنلاین، از سوي دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربناي مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان خوزستان با  9.8 هزار تومان و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 24 میلیون و 642 هزار تومان بوده است.
کاهش معاملات خانه‌های کلنگی گزارش مرکز آمار همچنین حکایت از آن دارد که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان هاي مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌هاي معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و 174 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره قبل 0.7 درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال قبل 1.5 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد همچنین تعداد معاملات فروش زمین یا زمین ساختمان‌هاي مسکونی کلنگی انجام شده از طریق بنگاه‌هاي معاملات ملکی در کل کشور نسبت به دوره قبل 21 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 36 درصد کاهش داشته است. در میان استان هاي کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌هاي مسکونی کلنگی معامله شده 3 میلیون و 942 هزار تومان در استان تهران و کمترین آن 58 هزار تومان در استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌هاي مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 7.5 هزار تومان و بیشترین میزان آن در استان تهران با 25 میلیون تومان به‌دست آمده است.

مطالب مرتبط